.
p1 p41
p2 p42
p3 p43
p4 p44
p5 p45
p6 p46
p7 p47
p8 p48
p9 p49
p10 p50
p11
p12
p13
p14
p15
p16
p17
p18
p19
p20
p21
p22
p23
p24
p25
p26
p27
p28
p29
p30
p31
p32
p33
p34
p35
p36
p37
p38
p39
p40

 

.
****** 日本初の人工都市の出現 纏向遺跡を歩く 2012.7.24 & 8.23.  .  . .

    3.  鉄をキーワードに纏向遺跡の謎を探る 纏向再訪walk  2012..8..23.
.
      纏向遺跡全体を眺め 人工都市の意味と鉄の役割実感